Visie

Visie

De inspiratie voor Hartelust komt uit de tantra. Tantra is een eeuwenoude oosterse levensvisie, met daarbinnen weer diverse stromingen. Er bestaat dus niet één vorm van tantra.

Visie
Tantra is een brede levensvisie en gaat dus niet alleen over seks. Voor sommige tantra-beoefenaars gaat het zelfs helemaal niet om seks. Voor anderen is seksualiteit wel een belangrijk onderdeel van tantra. Eén mening bestaat hier dus niet over. Wel lijkt iedereen het er over eens dat liefde een essentieel onderdeel van tantra is.

Als je tantra aan seksualiteit koppelt, dan zijn de volgende uitgangspunten in ieder geval belangrijk:

Alles is energie
Seks is levensenergie die wil stromen en die op vele niveaus en in vele vormen ervaren kan worden, ook zonder aan seks te doen. Andere woorden voor energie zijn licht of liefde.

Natuurlijk verbonden
Alles is met alles verbonden. Seksualiteit staat dan ook niet los van de rest van het leven maar is er een natuurlijk onderdeel van.

Aanwezig en ontspannen
Aanwezig zijn (bewustzijn), ontspanning en overgave zijn belangrijke sleutels tot fijne en diepe seksuele ervaringen.

Hier en nu
Tantra is niet doelgericht, maar focust vooral op het aanwezig zijn in het hier en nu (mindfulness).

Allesomvattend bewust
Tantrische seks kan alle vormen hebben, van heel wild tot helemaal stil en alles daartussen in, maar vraagt wel op ieder moment bewustzijn.

Zorgvuldigheid en liefde
Tantra staat voor vrije seksualiteit, in de zin van vrij zijn van blokkades, schaamte en pijn. Het staat níet voor vrijheid in de zin van losbandigheid. Zorgvuldigheid en liefde zijn juist belangrijke uitgangspunten.

Spiritueel
Seks en spirit (god) zijn niet gescheiden van elkaar. Juist in diepe, liefdevolle seks kun je god (spirit, liefde, de bron…) ten diepste ontmoeten. Seks is dan ook bij uitstek een spirituele ervaring. Het gaat hierbij niet om een god die boven de mensen staat en regels stelt. Het gaat om een kracht die in jou en in iedereen zit en alles met elkaar verbindt. Tantra vraagt je om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor het leven van een ‘goed’ leven.

Op weg naar andere ervaringen
Wil je andere dingen gaan ervaren in seks, dan is het nodig dat je goed en subtiel kunt voelen. Stevige, rauwe, instinctieve seks (neuken) is voor veel mensen heel aantrekkelijk en lekker. Er is niets mis mee en het is zelfs belangrijk om te erkennen dat deze instinctieve lusten ons doen en laten vaak bepalen. Maar het is wel een vrij grove vorm van energie. Als je je kunt openen voor meer subtiele vibraties (golven) van energie, dan kun je nog veel meer gaan ervaren. Seks wordt dan een langdurige uitwisseling van licht en liefde (energie) tussen twee mensen, die je niet alleen voelt in je geslachtsdeel maar in je hele wezen, inclusief je hart. Seks wordt dan diep vervullend, in plaats van alleen ‘lekker bevredigend’. Op dit meer subtiele niveau kun je ook makkelijker gaan ervaren dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Die verbondenheid kan met jezelf zijn, met een ander maar ook met god.

Tantra voor jongeren?
Vrijwel alle mensen die met tantrische seksualiteit in aanraking komen, verzuchten: ‘Had ik dit maar eerder geweten’ en: ‘Wat zou het mooi zijn als jongeren hier eerder over zouden horen’.
Als we om ons heen kijken, kunnen we concluderen dat de wereld heel veel liefde en heling nodig heeft als het gaat om seksualiteit. Tantra kan hier, als eeuwenoude, oosterse traditie een prachtige bijdrage aan leveren. En hoe eerder je daar mee begint, hoe mooier. Wel is het belangrijk om te (blijven) voelen wat bij jou past, zeker als je tantra samen met andere mensen gaat beleven. Het is belangrijk dat dit altijd in een sfeer van liefde en wederzijds respect gebeurt.

There is nothing to learn,
there is only to remember.